| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

43-objektiga

Page history last edited by rihu 12 years, 2 months ago

Rajapunktide nimetused:

 

1. ARUKASK   (Betula pendula)

2. HARILIK VAHER  (Acer platanoides)

3. HARILIK ELUPUU    (Thuja occidentalis)

4. SABIINA KADAKAS (Juniperus sabina)

5. HARILIK KADAKAS  (Juniperus communis)

6. HARILIK KUUSK  (Picea abies)

7. HARILIK MÄND (Pinus sylvestris)

8. SAARVAHER  (Acer negundo)

9. HARILIK PÄRN (Tilia cordata)

10. SUUR LÄÄTSPUU (Caragana arborenscens)

11. KIVIKTAIMLA

12. KÜNNAPUU (Ulmus laevis)

13. MÄGIMÄND (Pinus mugo)

14. HARILIK PIHLAKAS (Sorbus aucuparia)

15. LÕKKEKOHT

16. SURNUD PUU  KUI  ELUPAIK

17. KIVID JA FOSSIILID

18. MÄNNINOORENDIK

19. METSARINDED

20. METSA MÕÕTMINE

21. LINNUD KOOLIPARGIS

22. ORAV JA TEMA PESAPAIK

23. HARILIK TOOMINGAS (Padus avium)

24. HARILIK SAAR (Fraxinus excelsior)

25. HARILIK SARAPUU (Corylus avellana)

26. JALAKAS  (Ulmus glabra)

27. HARILIK EBATSUUGA  (Pseudotsuga menziesii)

28. SIBERI SEEDERMÄND (Pinus sibirica)

29. LÕHNAV PAPPEL (Populus suaveolens)

30. RAAGREMMELGAS (Salix caprea)

31. ÕUEMATEMAATIKA

32. ILMAKAARED

33. HARILIK HOBUKASTAN (Aesculus hippocastanum)

34. HARILIK TAMM   (Quercus robur)

35. TATARI VAHER (Acer tataricum)

36. MÄÄRI PIHLAKAS (Sorbus moravica var. moravica )

37. MÄGIEBAKÜPRESS (Chamaecyparis pisifera)

38. JAAPANI  ENELAS  (Spiraea japonica)

39. PÕÕSASPOJENG (Paeonia suffruticosa)

40. HARILIK KIKKAPUU (Euonymus europaeus)

41. HIMAALAJA HORTENSIA (Hydrangea heteromalla)

42. KOER - KIBUVITS (Rosa canina)

43. HÕLMIKPUU (Ginkgo biloba)

A.  LOODUSMETS

B.  LOOMADE JÄLJED

 

KASUTATUD ALLIKAD

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.