| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ajalooväärtuste rada

Page history last edited by rihu 14 years, 10 months ago

Saateks

 

Ajalooväärtuste rada on osake Kuusalu kihelkonna ajaloost. Rada on tegelikult matkarada, mis  kulgeb põhiliselt Kuusalu  ja Allika küla ning Kuusalu alevi radadel, hõlmab ühte väikest osa siinsetest ajaloolistest vaatamisväärsustest. Rada on mõeldud vaba aja sisustamiseks, õppimiseks looduses ja matkamiseks nii koolilastele kui kõigile teistele ajaloohuvilistele.  Ratturid vajavad  vähemalt kolm tundi. Jalgsimatkajad peavad varuma aega poole rohkem ja ligi võtma kummikud, sest liigume ka soistel aladel. Kes armastab puhast allikavett, võtku  veepudel ühes.

Ajaloorajal on märgistatud 37 objekti. Matkarada, algab ja lõppeb samas kohas. Matka alustatakse Kuusalu Keskkooli peaukse eest, tehakse tiir kooli ümbruses, suundutakse Kuusalu külla,  Kuusalu alevisse ja taas Kuusalu külla, sealt Allika külla, kust pöördutakse tagasi Kuusalu  Keskkooli õuele.

Kuusalu kirikukihelkond asutati XIII sajandi alguspoolel Repeli/ Rävala muinaskihelkonna idapoolsete maade põhjal, mis paiknesid vastu Kõrvemaa põlismetsi. Kuusalu oli oma asendi tõttu oluline keskus,  millest möödus suur Venemaalt Lindanisesse suunduv kaubatee. Piirkond oli jõukas. Polnud juhus, et taanlased 13. sajandil Kuusallu ühe esimestest kirikutest ehitasid. Taani Hindamisraamatu järgi oli siin kolm suurt küla: Kiiu, Kuusalu ja Valkla, milliste adramaade (talude) arv ületas Rävala maakonna keskmise. Taludele lisas  jõukust kaubitsemine.

Kuusalu kihelkonna kaitsjaks on sajandeid peetud Püha Laurentsiust ehk Lauritsat. Talle on pühendatud XIII sajandil valminud kirik ja tema hukkamispäev 10. august on Kuusalu valla püha.

Kiviajal oli Kuusalu ümbrus tihedalt asustatud paik. Seda tõendavad paljud siin leiduvad  muinasaegsed kivikalmed ja kultusekivid. Paraku on osa mälestisi kaduma läinud, sest need jäid kolhoosiaegadel maaparandustöödele ette. Väga palju on uurimata mälestisi. Põhjalikumalt on uuritud Pajulinna ja selle ümbruses olevat vana asulakohta. Lauritsakivi ümbrusest leiti 1936.aastal suur hõbeaare, milles oli XI sajandi II poolest pärit 410 münti, Hõbepleksist rinnaleht, naastu katke ja kaks peenelt kaunistatud hõbehelmest.  Väljakaevamisi on tehtud veel Valklas, Kaberlas ja Muuksis.

Ajalooväärtuste raja koostamisel on kasutatud kohaliku kodu-uurija Endel Vaherma pärandit, Mattias Johann Eiseni uurimust ja  Muinsuskaitseameti abi.

Ajaloo-objektide nimekiri   Ajalooväärtuste raja plaan.

 

Ilusat matka Kuusalu  Keskkooli ajalooväärtuste rajal!

Ajalooõpetaja Merja Rumm

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.