| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by rihu 14 years, 4 months ago

Kuusalu loodus- ja ajalooväärtuste rada.

 

19. septembril 2008 avati Kuusalus väärtuste rajad. Ajaloo- ja loodusväärtuste rajad on kavandatud Kuusalu küla elanikele koduküla ning Kuusalu Keskkooli noortele kooli asukoha ajaloo- ning väärtuste tutvustamiseks.

2009. aasta sügise jätkuprojektiga laienes väärtusterada veelgi. Juba olemasolevatele punktidele lisandusid loomajälgi ja loodusmetsa tutvustavad sildid, oma teadmisi saab uuendada vanaaegsete pikkusühikute tundmises. Õuematemaatika klassis võib proovida, kui palju mahub ühte kuupmeetrisse näiteks ..... ühe klassi õpilasi.

Värvikalt kujundatud lastepärane infotahvel loodusraja kaardi ja kõigi väärtusobjektide nimekirjaga kutsub kõiki huvilisi rada uudistama alates õpetajate päevast 2009. aasta oktoobris. 

 

Kuusalu külas Rihumäel asub looduskauni asukohaga 1755. aastal esmakordselt mainitud Kuusalu kool, kus alustas üle 500 koolinoore septembris oma järjekordset  kooliaastat. Rihumäel asub ka legendi kohaselt Rihu ämma kivi asukoht.

Loodusväärtuste rajal on demonstreeritud näiteks Kuusalu Keskkooli 31. lennu istutatud hõlmikpuu ja Rihumäele omane kadakas. Lisaks on väärtuste rajal esindatud matemaatika klass, ilmakaared ning linnulaulu nurk.

 

Väärtuste raja punktid on tähistatud värviliste infotahvlitega. Loodusraja tähised on rohelisel, ajalooraja punktid kollasel taustal, varustatud rajapunkti numbri ning objekti nimetusega. Osa punkte kattuvad ja seepärast on tähistatud nii rohelise kui kollase infotahvliga.

 

Loodus- ja ajalooväärtuste rajad saavad alguse Kuusalu Keskkooli peaukse eest.

Loodusväärtuste rada võimaldab loodusõpet ja liikumislusti igale huvilisele. Rada annab algteadmisi ka metsanduse vallas, sest juttu tuleb kasvukohatüübile iseloomulikest puhma-, rohu- , sambla- ja samblikurinnetest, metsa majandamisest, metsanduslikest mõõtmistest, vääriselupaikadest ning metsakaitsest.

 

Ajalooväärtuste  rada on tegelikult matkarada, mis  kulgeb põhiliselt Kuusalu  ja Allika küla ning Kuusalu alevi radadel, hõlmab ühte väikest osa siinsetest ajaloolistest vaatamisväärsustest. Rada on mõeldud vaba aja sisustamiseks, õppimiseks looduses ja matkamiseks nii koolilastele kui kõigile teistele ajaloohuvilistele.  Ratturid vajavad  vähemalt kolm tundi. Jalgsimatkajad peavad varuma aega poole rohkem ja ligi võtma kummikud, sest liigume ka soistel aladel. Kes armastab puhast allikavett, võtku  veepudel ühes.

 

Enne väärtuste rajale asumist on soovitav tutvuda rajapunktide kirjeldustega ja printida välja raja plaan:

Loodusraja plaan

Ajalooraja plaan

 

Loodusväärtuste raja metoodika koostas õpetaja Eve Sarap.

Ajalooväärtuste raja pani paika õpetaja Merja Rumm.

 

Projekti finantseeris Kohaliku Omaalgatuse Programm, koordineeris Priit Adler ja MTÜ Ökokratt. Rada valmis koostöös Kuusalu Keskkooli õpetajate ja kohalike ettevõtjatega. 2009. aasta jätkuprojektina laienes väärtuste rada veelgi.

 

Ilusaid matkaelamusi!

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.