| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

ILMAKAARED

Page history last edited by rihu 12 years, 3 months ago

Ilmakaared

on suunad, mille abil saab orienteeruda looduses või kaardil. Eristatakse neli põhi-ilmakaart: põhi (N); lõuna (S); lääs (W); ida (E) ja neli vaheilmakaart: kirre (NE); kagu (SE); edel (SW) ja loe (NW).

Kompass on vahend ilmakaarte määramiseks. Maad ümbritseb magnetväli. See on nagu tohutu suur magnet. Maal on kaks magnetpoolust, mis asuvad põhja- ja lõunapooluse lähedal. Klassikalise kompassi magnetnõel näitab alati Maa magnetilise põhjapooluse suunas.

Vanasti ei olnud meremeestel navigatsiooniseadmeid. Öösiti orienteeruti tähtede, päeval Päikese ja lindude lennutee järgi. Umbes 1200.a. võtsid eurooplased araablastelt üle kompassi.

 

ÜLESANNE:

 

Kasutades ilmakaarepakkusid püüa ära määrata:

 

1. Mis ilmakaares asub kooli lipuvarras?

2. Mis ilmakaares asub staadion?

3. Mis ilmakaares asub jalakäijate ülekäigutunnel?

4. Mis ilmakaares kasvab lähim raagremmelgas?

5. Millises ilmakaares asub sinu kodu?

6. Millisest ilmakaarest puhub täna tuul?

 

● MÄNGI

 

Ilmakaaremäng

Selleks mänguks on vaja vähemalt viis kuni üheksa mängijat. Üks mängija on juht, kes leiab koha ringist väljaspool, teised asetuvad iga ilmakaare suunas. Kui lisaks juhile on olemas veel neli mängijat mängitakse mängu lisaks põhiilmakaartele (põhi, lõuna, ida, lääs) koos vaheilmakaartega (kirre, kagu, edel, loe). Mängijaid peab jaguma iga ilmakaare juurde.

Mängujuht annab käskluse, nimetades alati kaks ilmakaart, mille juures seisjad peavad omavahel kohad vahetama. Kui juht ütleb „lõuna- lääs“, peavad lõuna ja lääs omavahel kohad vahetama. Kui mängijaid on alla kaheksa, võib juhtuda, et näiteks lääs jääb hoopis tühjaks. Siis tuleb ainult lõunas seisjal lääne juurde kiirustada.

See, kes kohe pärast käsklust liikuma ei hakka või valesse suunda läheb, langeb mängust välja. Kui kummaski ilmakaares pole mängijat, ei pea keegi liikuma. Paigale tuleb jääda ka siis kui hüütakse „ida-ida“.

Mängu võib lõpetada kui kõik sujub veatult või kui ringi on jäänud ainult võitja.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.