| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kordejani plats ja põlistammed

Page history last edited by rihu 15 years, 1 month ago

Kordejani on olnud pikki aastaid laulu-, tantsu- ja peoplats.

Kunagi olevat siin elanud kordemees Jaan. Kordemees oli selline teomees, keda rakendati mõisas karjatalitamisel ja teistel töödel. Sellest siis ka nimi Kordejani. Siia kogunes vallarahvas pidutsema, kaubitsema, rammu katsuma ja laulma. Iseäranis lauritsapäeval, kui koju jäid ainult vanaätid. Kõik tulid siia kokku. Ka need, kes elasid kaugel kodupaigast. Pidustuste ajal müüdi tarbekaupu, vorstikesi ja salaviina. Orkester mängis ja rahvas tantsis. Siin oli sportlaste suvine spordibaas kurni- ja võrkpalliväljakuga. Kordejani sööti jäetud põldu hakati spordiväljakuna kasutama alles 1928.a. Sellel väljakul on läbi viidud kõik  Kuusalu suuremad rahvapidustused. Igal aastal toimusid siin lauritsapäeval (10. august) laiemalt kogu kihelkonda haaravad spordivõistlused. Neil võistlustel tegi oma esimesed stardid  hilisem spordikuulsus Erich Veetõusme. Alates 1926.a. muutus väljak kihelkonna laulupäevade kohaks. Põhjaküljele ehitatud kõlakoda hävines Saksa okupatsiooni ajal. Nõukogude korra ajal traditsioonid jätkusid. Alates 1961.a. toimusid siin igal aastal Harju Elu (rajooni ajaleht) karikavõistlused võrkpallis, mille läbiviimiseks rajati 4 võrkpalliväljakut. Jätkus ka Kuusalu laulupäevade traditsioon. Pärast uue kooli valmimist Rihumäele kaotas Kordejani oma populaarsuse.1980.a. ehitati Kordejani platsile Kuusalu tehase rahadega Kuusalu lasteaed Jussike, mis

põhjalikult rekonstrueeriti  2004.- 2005. a. Lasteaias  õpib-mängib 190 last ja töötab 9 rühma. 

Kordejani mets on ümbruskonnas liigirikkaim. Siin kasvavad tammed, haavad, pärnad ja pihlakad. Platsi idaserval kasvab põline  3-meetrise tüve ümbermõõduga ja 10 meetri kõrgune (võra ümbermõõt umbes 57 m) tamm. Puu on tuntud Kordejani tamme nime all.

Kordejani platsilt liigume alevi korrusmajade vahele. Jõudnud Laane tänavale, läheme seda mööda edasi. Laane ja Ahrensi tänava ristumiskohal üle ristmiku kasvavad Rootsi kuninga männid. Mändidest põhja pool on uus korvpalli- ja jalgpalliplats, kus noored oma vaba aega veedavad.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.