| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Villemi kultusekivi

Page history last edited by rihu 12 years, 3 months ago

Villemi kultusekivi

asub Vana- Narva maanteest põhja pool. Kivist kagu suunas on risttee, mille parem haru viib Kuusalu alevisse (ristteelt paremale). Vasakul on endise Kuusalu kolhoosi õunaaed. Kivi on nime saanud kunagise Villemi talu järgi, mille maadel see asub.

Talu ise on hävinud. Talu laudast on ehitatud elumaja. Kivil on sammaldumise tõttu halvasti nähtavad lohud. Kivi ümber on teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht.

Kivi üldandmed hetkel puuduvad.

Meie matk jätkub Kuusalu alevi suunas mööda Kuusalu kõrvalmaanteed.

Kahel pool teed asus kunagi kolhoosi aiand, mida meenutavad nüüd betoonist valud ja söötis põllumaa. Paremale poole ehk läände, umbes 50 meetri kaugusele teest, jääb järgmine kultusekivi. Tema naabriks on väike valge hoone.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.